Onze bijdrage aan de bescherming van jouw privégegevens

PRIVACY

WAT WIJ DOEN OMTRENT PRIVACY

PRIVACY IS KEY BIJ SECRET AGENTS

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Met de AVG (GDPR) kent de Europese Unie één privacywet.

De strengere Europese wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen. Activiteiten vallen veel sneller onder de privacywet. Naast namen en adressen vallen ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies en dergelijke onder de wet. 

Lees hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en databeveiliging in onze privacyverklaring.

 

Secret Agents, gevestigd aan Frambozenweg 41
2321 KA te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Email: [email protected]
Telefoon & Signal: 071-2032230
Website: https://secretagents.nl
Wire & Wickr: @secretagents

N.D. Woei Tioen Kie en A.I. Horstenegg zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Secret Agents, te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Secret Agents verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijkerwijs verwerken:

  • Name
  • Adresgegevens
  • Rufnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een chatgesprek op onze website te starten, of een boeking in te dienen, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Secret Agents verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Seksuele leven

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Secret Agents verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het vaststellen van je integriteit d.m.v. het uitvoeren van een achtergrond check
– Diensten en/of goederen bij je te leveren
– Je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Het afhandelen van je betaling

Geautomatiseerde besluitvorming
Secret Agents neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Secret Agents bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(CATEGORIE) PERSOONSGEGEVENSBEWAARTERMIJNREDEN
Personalia6 maanden na afronding van zijn/haar meest recente boekingHet inzien van mogelijk wetenswaardige aanwijzingen die zijn gecommuniceerd of vastgesteld bij voorgaande boekingen.
Uiterlijke en karakteristieke kenmerken6 maanden na afronding van zijn/haar meest recente boekingHet inzien van mogelijk wetenswaardige aanwijzingen die zijn gecommuniceerd of vastgesteld bij voorgaande boekingen.
Seksuele voorkeuren6 maanden na afronding van zijn/haar meest recente boekingHet inzien van mogelijk wetenswaardige aanwijzingen die zijn gecommuniceerd of vastgesteld bij voorgaande boekingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Secret Agents verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een   om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Secret Agents blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Secret Agents gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Dit emailaccount wordt gehost bij en met AES, RSA en OpenPGP technologie versleuteld door:
ProtonMail.com
Proton Technologies AG
Chemin du Pré-Fleuri, 3
CH-1228 Plan-les-Ouates,
Genève, Switzerland

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Secret Agents zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Secret Agents wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Secret Agents neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. Secret Agents heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Boxcryptor is een tool om zowel lokale bestanden als die opgeslagen op cloudservices zoals Dropbox, OneDrive en Google Drive te versleutelen met ’s werelds hoogte beveiligingsstandaarden t.b.v. zodat deze bestanden in geval van een veiligheidslek voor derden beveiligd en daarmee onleesbaar blijven.

– TLS / SSL is een versleutelde verbinding tussen de diverse servers waartussen je gegevens verstuurd waren. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

– DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

– AES, RSA en OpenPGP end-to-end encryptie maken het mogelijk digitale correspondentie tussen jou en Secret Agents te versleutelen. Indien je bij correspondentie met Secret Agents zelf géén gebruik maakt van dergelijk versleutelde communicatiemiddelen, wordt deze correspondentie door Secret Agents uitsluitend versleuteld OPGESLAGEN, maar niet verzonden of ontvangen. Om jezelf ervan te verzekeren dat alle correspondentie tussen jou en Secret Agents ook versleuteld wordt verzonden en ontvangen, kun je bij correspondentie met Secret Agents gebruik maken van Proton Mail, WhatsApp, SignalWickrWireTelegram of een OpenPGP plugin voor Gmail, Outlook, Mozilla Thunderbird of Apple Mail.

de_DE
Nach oben blättern
Scroll to Top